Agrarisch recht

Milieuvergunning, Subsidieadvisering, RO, Contracten

Het agrarisch recht is de verzamelnaam voor alle juridische zaken die te maken hebben met de agrarische onderneming en de agrarische ondernemer. Deels gaat het om wetgeving die speciaal voor de agrarische sector is opgesteld, zoals pacht, mest, productierechten, bedrijfstoeslag en ammoniakuitstoot. Vaak betreft het de bijzondere toepassing van het algemene recht op de agrarische onderneming, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verlening van een vergunning, het bepalen van de juiste rechtsvorm (maatschap of vennootschap) of productaansprakelijkheid.

Grondkwesties
Juridische kwesties in de agrarische sfeer hebben regelmatig te maken met de door landbouwbedrijven geƫxploiteerde grond en/of gebouwen. Ook de productierechten zoals mestquotum, melkquotum en suikerquotum zijn namelijk veelal aan grond gebonden. Ook spelen vaak bestuursrechtelijke vragen over Ruimtelijke Ordening en Milieu, bijvoorbeeld: bezwaar en beroep bij een milieuvergunning, een bouwvergunning, wijziging bestemming van grond (bestemmingsplan), schadevergoeding. Ook doen zich regelmatig kwesties voor over pachtrecht, bijvoorbeeld: opstellen pachtovereenkomst, wijziging pachtovereenkomst, indeplaatsstellingsprocedures, advies pachtprijs e.d. Op het gebied van het intellectueel eigendom is er natuurlijk het kwekersrecht.

Juridisch advies en bijstand
Juristen gespecialiseerd in het agrarisch recht volgen de ontwikkelingen in het agrarisch recht op de voet. Deze ontwikkelingen kunnen immers ingrijpende gevolgen voor hebben voor u als agrarische ondernemer. De juristen geven advies en verzorgen bijstand passend bij uw bedrijf en bij uw bedrijfsstrategie.

Kijk hieronder voor een overzicht van de juristen gespecialiseerd in het agrarisch recht.


 

JuristenTeam

Groningen
Ons Team van ervaren Juristen staat bedrijven , ondernemers en particulieren met raad en daad bij. De doelstelling van iedere bij ons werkzame bedrijfsjurist en arbeidsjurist is allereerst het voorkomen van juridische problemen. Met name door te adviseren en ondersteunen bij het

Zoek een Mediator.nl - scheiding - conflict

Bilthoven
Wanneer u op zoek bent naar de juiste Mediator of Coach dan is onze mediation website hét ideale vertrekpunt. Want hier vindt u de juiste mediators en coaches overzichtelijk geselecteerd per specialisme en per provincie. Op deze manier vindt u altijd de juiste

Share |