Ambtenarenrecht

Aanstelling, Ontslag, Rechtspositie Ambtenaar

Op de aanstelling die u als ambtenaar heeft is het ambtenarenrecht van toepassing. In geval van ontslag gelden specifieke regels waarvoor u een in het ambtenaren arbeidsrecht gespecialiseerde jurist nodig heeft. Dit is dus anders dan bij werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een werkgever waarvoor het arbeidsrecht geldt.

Juridische positie ambtenaren
Het ambtenarenrecht gaat over besluiten ten aanzien van de ambtenaar. Vrijwel ieder schriftelijk besluit van de werkgever raakt de rechtspositie van de ambtenaar. Dat is evident bij schorsing, ontslag, disciplinaire maatregelen of herplaatsing. Maar ook de aanstelling, salariƫring en beoordelingen zijn gericht op rechtsgevolgen die op tijd onderkend moeten worden.

Besluiten in het ambtenarenrecht
Kenmerkend voor besluiten is dat een persoon tot wie een besluit gericht is daartegen tijdig bezwaar of beroep zal moeten aantekenen. Wie geen bezwaar maakt, wie niet tijdig bezwaar maakt of wie tegen het verkeerde besluit bezwaar maakt komt in de regel voor voldongen feiten te staan. Het ambtenarenrecht kent daarmee een geheel eigen wijze van procederen. Conflicten kunnen zich al snel vertalen in een hele serie procedures over een hele serie besluiten. Het is daarom raadzaam dat u zo snel mogelijk een jurist inschakelt.

Kijk hieronder voor een overzicht van de juristen gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.


 

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht

Zwolle
Bert Tol Bureau Arbeidsrecht is het gespecialiseerde kantoor in de regio Zwolle voor arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden voor ondernemers en werknemers. In dat vakgebied zij we al bijna 25 jaar werkzaam. Die ervaring komt u ten goede en daardoor komen we snel ter zake. Het

JuristenTeam

Groningen
Ons Team van ervaren Juristen staat bedrijven , ondernemers en particulieren met raad en daad bij. De doelstelling van iedere bij ons werkzame bedrijfsjurist en arbeidsjurist is allereerst het voorkomen van juridische problemen. Met name door te adviseren en ondersteunen bij het

Rechtskundig Bureau Quaedvlieg

Urmond
Zoekt u rechtskundige raad en bijstand op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht of bestuursrecht? Dan bent u bij Rechtskundig Bureau Quaedvlieg aan het juiste adres! Wij zijn immers gespecialiseerd op deze rechtsgebieden. Bel voor vrijblijvend advies of voor een

Share |