Bestuursrecht

Bestemmingsplan, Bezwaarschrift, Vergunning, Besluit

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke uitvoering beheersen van overheidsorganen. Het bestuursrecht is onderdeel van het publiekrecht. Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten gaan over onderwerpen variërend van uitkeringen en vergunningen tot snelwegen en vervuilde grond. Onderdelen van het bestuursrecht zijn bijvoorbeeld het sociaal zekerheidsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht, milieurecht en belastingrecht.  

Algemene Wet Bestuursrecht
De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). In de Awb staat bijvoorbeeld hoe de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Ook de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit staan in de Awb. Naast de Awb zijn er nog andere, speciale wetten waarin aparte regels staan.

Bestuursprocesrecht
In het bestuursrecht is ook geregeld wat een persoon of organisatie moet doen als hij het niet eens is met een besluit van de overheid. Dit onderdeel van het bestuursrecht heet het bestuursprocesrecht. Iemand die het niet eens is met een besluit van de overheid, kan tegen dat besluit bezwaar maken. Is hij het niet eens met de beslissing op zijn bezwaar, dan kan hij beroep instellen bij de bestuursrechter.

Bestuursrecht juristen
Een bestuursrechtelijke procedure kan zonder bijstand van een jurist of advocaat worden gevoerd. Gezien het grote aantal bestuursrechtelijke wetten, besluiten, regelingen, verordeningen en andere voorschriften, is het echter een bijna onmogelijke opgave om met succes zelfstandig een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Daarbij speelt een rol dat het bestuursprocesrecht zeer gecompliceerdheid is en dat de overheid altijd ervaren en gespecialiseerde juristen zal inzetten om de door haar genomen beslissing te rechtvaardigen. Het inzetten van een in het bestuursrecht gespecialiseerde jurist kan daarom het verschil uitmaken tussen winnen of verliezen.

Kijk hieronder voor het overzicht van juristen gespecialiseerd in het bestuursrecht.


 

De Rechtsagent

De juristen van De Rechtsagent verlenen juridische hulp aan het MKB, particulieren en non-profit organisaties. Indien u behoefte hebt aan deskundige juridische hulp bent u bij ons aan het juiste adres. De Rechtsagent biedt diensten aan voor redelijke..

Landelijk Bureau Bezwaar Uitkeringen

Uitkering stopgezet of afgewezen? Wacht niet en neem contact met ons op. Wij helpen u in bezwaar te gaan tegen UWV of sociale dienst. Ook pro deo!

Omnius Juristen

Zoekt u een jurist? Omnius Juristen behandelt alle soorten zaken tegen scherpe tarieven. Met vele juristen door heel Nederland is er altijd een jurist bij u in de buurt.

Landelijk Bureau Bezwaar Uitkeringen (LBBU)

Nederland
Uitkering stopgezet of afgewezen? Wacht niet en neem contact met ons op. Wij helpen u in bezwaar te gaan tegen UWV of sociale dienst. Ook pro deo!

De Rechtsagent - Privaatrecht - Bestuursrecht

Rotterdam
De juristen van De Rechtsagent verlenen juridische hulp aan het MKB, particulieren en non-profit organisaties. Indien u behoefte hebt aan deskundige juridische hulp bent u bij ons aan het juiste adres. De Rechtsagent biedt diensten aan voor redelijke prijzen waarbij kwaliteit

Rechtskundig Bureau Quaedvlieg

Urmond
Zoekt u rechtskundige raad en bijstand op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht of bestuursrecht? Dan bent u bij Rechtskundig Bureau Quaedvlieg aan het juiste adres! Wij zijn immers gespecialiseerd op deze rechtsgebieden. Bel voor vrijblijvend advies of voor een

JPF Juristen Geleen

Geleen
Bij JPF Juristen bent u als particulier , bedrijf en ondernemer aan het juiste adres voor juridische bijstand als u een probleem of conflict heeft. Bij ons krijgt u van begin af aan een eigen juridisch dienstverlener toegewezen. Hij of zij zal uw vaste contactpersoon zijn. Wij

Omnius Juristen


Zoekt u een jurist? Omnius Juristen behandelt alle soorten zaken tegen scherpe tarieven. Met vele juristen door heel Nederland is er altijd een jurist bij u in de buurt.

JuristenTeam

Groningen
Ons Team van ervaren Juristen staat bedrijven , ondernemers en particulieren met raad en daad bij. De doelstelling van iedere bij ons werkzame bedrijfsjurist en arbeidsjurist is allereerst het voorkomen van juridische problemen. Met name door te adviseren en ondersteunen bij het

Jajairam | Geestelijke, Sociale en Juridische dienstverlening

Zoetermeer
Jajairam | Geestelijke, Sociale en Juridische dienstverlening

Catch Legal Bestuursrecht- Amsterdam

Amsterdam
De bestuursrecht juristen Catch Legal hebben gedegen kennis van de..

Van der Meer Juridische Dienstverlening

Zwolle
Bekijk de website http://www.vandermeerjuridischedienstverlening.nl!

Share |