Catch Legal Bestuursrecht- Amsterdam

 

De bestuursrecht juristen Catch Legal hebben gedegen kennis van de bestuurlijke en ambtelijke processen door jarenlange ervaring, ook bij (gemeentelijke) overheden zelf. De bestuursrechtelijke praktijk van beide kanten meemaken, dat maakt vaak het verschil.

Bel onze juristen bestuursrecht voor een vrijblijvend advies: 020 - 30 17 180 of klik hier of op onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

Bestuursrecht - procederen
Indien nodig treden onze juristen namens particulieren, bedrijven en overheden in rechte op, onder meer in procedures bij bezwaarschriftencommissies, de sector Bestuursrecht van de rechtbank en in laatste instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestuursrecht - juridisch advies
Het bestuursrecht in Nederland is door de regelgeving van onze overheid uitgegroeid tot een complex rechtsgebied. Of het nu gaat om een benodigde bouwvergunning, een exploitatievergunning, subsidie of bestuurlijke handhaving, u kunt er op een gegeven moment mee te maken krijgen. Veelal is het een doolhof van wetten en overheidsinstanties die als een last worden beschouwd en onbegrepen beslissingen met zich meebrengen. Juridische en strategische advisering in een vroeg stadium kan u dan op weg helpen en is vaak verstandig alvorens met locale of provinciale overheden te discussiƫren.

Bestuursrecht bij Catch Legal
De kennis en ervaring van onze juristen bestuursrecht strekt zich onder andere uit over de volgende gebieden:

 • Algemeen bestuurs- en bestuursprocesrecht
 • Subsidies
 • Handhaving (bestuursdwang/last onder dwangsom)
 • Wet op de Ruimtelijke Ordening
 • Woningwet, Bouwverordeningen, Bouwbesluiten, Welstandnota's
 • Provinciewet
 • Gemeentewet
 • Wet milieubeheer
 • Wet geluidhinder
 • Monumentenwet
 • Drank- en Horecawet
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen
 • Flora- en Faunawet
 • Opiumwet
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet openbaarheid van bestuur

Bel onze juristen bestuursrecht voor een vrijblijvend advies: 020 - 30 17 180 of klik hier of op onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

 

 
Bezoekadres
Banstraat 27  1071JW  Amsterdam
 
T :    F : 
E :    I : 
 
Rechtsgebied(en)
Bestuursrecht     
 

Grotere kaart weergeven
 
 
Uurtarief
 
 
Lidmaatschap(pen)
 
 
Share |