De Rechtsagent - Privaatrecht - Bestuursrecht

 

De juristen van De Rechtsagent verlenen juridische hulp aan het MKB, particulieren en non-profit organisaties. Indien u behoefte hebt aan deskundige juridische hulp bent u bij ons aan het juiste adres. De Rechtsagent biedt diensten aan voor redelijke prijzen waarbij kwaliteit voorop staat. Tot onze specialisaties behoren onder andere:

Bel onze juristen voor meer informatie 0900 - 4 000 000 (70 cpm) of klik hier of op onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

Wijze van aanpak door de Rechtsagenten (juristen)
Wij hebben een unieke dienstverlening waarbij de jurist (Rechtsagent) bij u op locatie komt. In dit gesprek kan hij/zij de kwestie inventariseren en met u kennis maken en juridische en/of praktische oplossingen aandragen. Na het eerste advies kunnen wij u desgewenst verder ondersteunen. Wij proberen dit zonder rechterlijke tussenkomst. Dit doen wij door mondelinge of schriftelijke contacten met de wederpartij en zonodig bemiddeling. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen wij desgewenst voor u procederen of u in contact brengen met een advocaat. De voortgang in uw dossier kunt u online volgen.

Juristen Alimentatie - Omgang - Boedel
De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

 • Het opstellen van een convenant
 • Problemen omtrent de omgang
 • Verderling van de schulden
 • Problemen omtrent boedelverdeling
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Hoogte van de alimentatie

Juristen Verzekeringsrecht
De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

 • Een geschil over een afgesloten verzekeringspolis
 • Een geschil met de verzekeraar van de wederpartij
 • Een geschil over uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Een geschil met uw aansprakelijkheids- of schadeverzekeraar over bijvoorbeeld een reisverzekering, brandverzekering, inboedel- of opstalverzekering
 • De beperking van uw bedrijfsrisico's

Juristen Belastingrecht - Fiscaal recht
Op het gebied van fiscaal recht kunnen De Rechtsagenten (juristen) u deskundige rechtshulp geven bij:

 • De keuze voor de meest optimale fiscale constructie;
 • Het begeleiden van zowel ondernemers als particulieren bij door de FIOD ingestelde onderzoeken, met name naar belastingfraude;
 • Het in belastingzaken voeren van bezwaar- en beroepsprocedures (gerechtshoven en Hoge Raad);
 • Het voeren van onderhandelingen met de ontvanger van de belastingdienst teneinde een reĆ«le betalingsregeling overeen te komen.

Juristen Bestuursrecht
Op het gebied van bestuursrecht kunnen De Rechtsagenten (juristen) u deskundige rechtshulp geven bij:

 • Het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan, zoals de gemeente, de provincie, de belastingdienst, de SVB, de centrale overheid, etc.
 • Het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter (bijvoorbeeld de schorsing van een bepaald besluit)
 • Het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar- of beroepschrift
 • Het aanvragen van bouwvergunningen en het voeren van procedures bij de weigering van bouwvergunningen
 • Adviseren en procederen bij geschillen over bestemmingsplannen, exploitatie van gronden, aanlegvergunningen, structuurplannen e.d.

Bel onze juristen voor meer informatie 0900 - 4 000 000 (70 cpm) of klik hier of op onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

 

 
Bezoekadres
Schermlaan 39 B  3021KH  Rotterdam
 
Postadres
Postbus 12345  0000AH  Rotterdam2
 
T : 0900 - 4000 000   F : 010 - 477 02 25
E : info@rechtsagent.nl   I : www.rechtsagent.nl
 
Contactperso(o)n(en)
De heer mr. F. Breeveld, Mevr. Contactpersoon 2, Dhr. Contactpersoon 3
 
Rechtsgebied(en)
Aansprakelijkheidsrecht  Belastingrecht  
Bestuursrecht  Consumentenrecht  
Ondernemingsrecht  Personen- en Familierecht  
Verzekeringsrecht     
 

Grotere kaart weergeven
 
 
Uurtarief
€ 79,95 tot € 99,99

Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en
specialisatie van de jurist en de aard van de zaak.
 
Lidmaatschap(pen)
Lidmaatschap 1, Lidmaatschap 2, Lidmaatschap 3, Lidmaatschap 4, Lidmaatschap 5
 
 
Share |