Gezondheidsrecht

Patiëntenrecht, Patiënt & Arts

Het gezondheidsrecht richt zich op de rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg, waarbij aansprakelijkheid een belangrijke rol speelt. Het is een breed specialisme. Voor een adequate beoefening van dit vakgebied is deskundigheid op vele rechtsgebieden vereist. De belangen en mogelijke gevolgen kunnen grote impact hebben op iemand z'n persoonlijke situatie. Daar komt bij dat bepaalde situaties vaak zo specifiek zijn, dat gedegen specialistische juridische kennis noodzakelijk is. De basis is vaak simpel; de uitvoering complex. Een jurist kan u hierbij adviseren.

Heeft u een gezondheidsrechtelijk probleem? Bent u het slachtoffer van een medische fout, of heeft u problemen met uw zorgverzekeraar of de uitvoeringsinstanties van de AWBZ (Centrum Indicatiestelling Zorg,) of de WMO (Gemeente)?

Onze juristen adviseren hebben de expertise in huis om u te adviseren in uw juridische strijd!
Kijk hieronder voor een overzicht van de juristen gespecialiseerd op het rechtsgebied gezondheidsrecht.


 

JuristenTeam

Wanneer u buiten uw schuld slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medisch foutief handelen, heeft u recht op vergoeding van de door u geleden schade. JuristenTeam kan u hierbij helpen. Wij zijn een landelijk..

Goossens & Goossens Juristen

Boxmeer
Wij kunnen u bij uitstek adviseren en voor u optreden in uiteenlopende vakdisciplines, van testamentaire afwikkeling tot begeleiding van verzekeringsschade, van een overhangende tak van de buurman tot de opbouw van een bedrijfsstructuur of het beschermen van uw (bedrijfs)naam.

Juristen Team - Letselschade

Groningen
Wanneer u buiten uw schuld slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medisch foutief handelen, heeft u recht op vergoeding van de door u geleden schade. JuristenTeam kan u hierbij helpen. Wij zijn een landelijk werkend Team van Juristen en

Share |