Goederenrecht

Eigen Grond, Levering

Onder het goederenrecht vallen alle rechten en plichten met betrekking tot goederen. Bedrijven en particulieren krijgen regelmatig te maken met kwesties die onder het goederenrecht vallen en een jurist met verstand van zaken kan u dan veel tijd, geld en moeite besparen. Als het gaat om goederenrecht, dan wordt daadwerkelijk gesproken over zaken en vermogensrechten. Bij het goederenrecht kunt u onder andere denken aan de eigendom van uw woning.

In de wet is uitdrukkelijk geregeld op welke wijze de eigendom van uw woning kan worden verkregen, evenwel ook hoe een hypotheek kan worden gevestigd op deze woning of hoe een erfdienstbaarheid of een recht van opstal kan worden gevestigd. Voor de eigendomsoverdracht van een woning is een van de vereisten dat een notariƫle akte wordt opgemaakt die vervolgens wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster. Dus niet het ondertekenen van het (voorlopig) koopcontract maakt u eigenaar van een woning, maar het ondertekenen van de notariƫle akte oftewel transportakte die wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster.

Soms ontstaan problemen over de koop en/of levering van de woning. De financiering komt niet "rond" of de woning blijkt na inspectie gebreken te vertonen. Mocht u hiermee worden geconfronteerd verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor. Wij kunnen u alsdan voorzien van nader juridisch advies.

Kijk hieronder voor een overzicht van de juristen gespecialiseerd op dit rechtsgebied.


 

Goossens & Goossens Juristen

Boxmeer
Wij kunnen u bij uitstek adviseren en voor u optreden in uiteenlopende vakdisciplines, van testamentaire afwikkeling tot begeleiding van verzekeringsschade, van een overhangende tak van de buurman tot de opbouw van een bedrijfsstructuur of het beschermen van uw (bedrijfs)naam.

Share |