Juristen Team - Letselschade

 

Wanneer u buiten uw schuld slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medisch foutief handelen, heeft u recht op vergoeding van de door u geleden schade.

JuristenTeam kan u hierbij helpen. Wij zijn een landelijk werkend Team van Juristen en staan particulieren bij in letselschade zaken.

Voor informatie of juridisch advies bel onze letselschade juristen op 0900 - 23 55 874 (80 cpm) of klik hier of op onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

Welke schade komt bij letselschade voor vergoeding in aanmerking:

  • Materiële schade
  • Immateriële schade

Wat is immateriële schade
Onder immateriële schade valt geleden pijn, verdriet en ongemakken die u ondervindt ten gevolge van het u overkomen ongeval. Dit zijn factoren die u het recht geven op een vergoeding. Nabestaanden van een overledene hebben eveneens recht op deskundige bijstand bij het verhalen van de door hun geleden schade.

Afhandeling letselschade via JuristenTeam
U kunt er voor kiezen zelf uw zaak af te handelen en uw schade te claimen bij de aansprakelijke partij. U krijgt echter met letselschade professionals te maken en dan is het verstandig om u ook door letselschade professionals te laten bijstaan. Neem daarom eerst contact op met één van onze letselschade juristen voordat u met iemand van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij spreekt.

Tips bij letselschade:

  • Geef geen toestemming om uw medisch dossier in te zien.
  • U hoeft geen medische keuring te ondergaan in opdracht van de tegenpartij.
  • U heeft recht op deskundig advies en bijstand. De daaraan verbonden kosten komen, ervan uitgaande dat uw tegenpartij aansprakelijk is, voor rekening van de tegenpartij. De gemaakte kosten worden dus naast het aan u uit te keren schadebedrag, gevorderd bij de tegenpartij. Dit is wettelijk geregeld. Het kost u alsdan dus niets! Wij willen en kunnen u desgewenst bijstaan.

Voor verdere informatie of juridisch advies bel onze letselschade juristen op 0900 - 23 55 874 (80 cpm) of klik hier of op onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

 

 
Bezoekadres
hoofdkantoor C. Pothuisstraat 5  9728MK  Groningen
 
T : 0900 - 23 55 874   F : 084 - 72 00 637
E : info@juristenteam.nl   I : www.juristenteam.nl
 
Contactperso(o)n(en)
De heer mr. V.S.M. Sturkenboom
 
Rechtsgebied(en)
Gezondheidsrecht  Letselschade  
Sociaal zekerheidsrecht     
 

Grotere kaart weergeven
 
 
Uurtarief
 
 
Lidmaatschap(pen)
 
 
Share |