Milieurecht

Milieurecht

Het milieurecht beschrijft de regels voor overheden, bedrijven en particulieren met betrekking tot het milieu en beoogt zodoende de natuur te beschermen. Het milieurecht is divers. De zaken die voorkomen lopen inhoudelijk zeer uiteen. Van aansprakelijkheid voor verontreiniging van water, bodem en lucht tot bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Van milieuvergunningen en de aanleg van infrastructuur tot de afvoer van afvalstoffen en de uitstoot van ammoniak door varkenshouderijen.

Wordt u van de ene gemeentelijke afdeling naar de andere gestuurd voor een milieuvergunning, u heeft last heeft van lawaai of stank veroorzaakt door een horecabedrijf, garagebedrijf of veehouderij in de buurt, een bedrijf loost illegaal afvalwater, u heeft een vraag over bodemvervuiling, u wilt bezwaar maken tegen de verlening van een vergunning in het kader van de wet milieubeheer, u wilt opkomen tegen een voorgenomen bomenkap. Een jurist adviseert u over de milieurechtelijke aspecten waarmee u (of uw bedrijf) te maken heeft.

U kunt een jurist inschakelen voor deskundig juridisch advies en juridische bijstand inzake al uw vragen en problemen op milieugebied. 

Kijk hieronder voor een overzicht van de juristen gespecialiseerd op het rechtsgebied milieurecht.


 
Share |