Vennootschapsrecht

N.V., B.V. - Stichtingen - Verenigingen - Coöperaties

Wat is vennootschapsrecht?
Het vennootschapsrecht gaat over de interne verhoudingen en organisatie van uw onderneming. Het ziet op de rechten en plichten van de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en andere stakeholders van de vennootschap. Een vennootschap kan Nederlands zijn maar ook afkomstig uit het buitenland. Het kenmerk van een vennootschap is dat deze rechtspersoonlijkheid heeft.

Rechtspersoonlijkheid
Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (V.O.F.), commanditaire vennootschap (C.V.) en maatschap hebben geen rechtspersoonlijkheid. De besloten vennootschap (B.V.), naamloze vennootschap (N.V.), vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting hebben wel rechtspersoonlijkheid. Het verschil tussen wel en geen rechtspersoonlijkheid is dat de ondernemer bij een eenmanszaak, V.O.F. en C.V. met zijn privé-vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Bij een B.V. een N.V. een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting is de ondernemer alleen aansprakelijk voor het geïnvesteerde bedrag.

Keuze rechtsvorm onderneming
Wanneer u er voor kiest een eigen zaak te beginnen zult u moeten bepalen onder de vlag van welke rechtsvorm u zaken gaat doen. Om hierin een goede keuze te kunnen maken zult u zich moeten verdiepen in fiscale aspecten maar ook zult u een inschatting moeten maken van de risico's die uw onderneming loopt en de risico's die u bereid bent zelf te lopen. Het spreekt voor zich dat een advies van een bedrijfsjurist of jurist die zich heeft toegelegd op vennootschapsrecht van grote toegevoegde waarde is voor de startende ondernemer.

Wijziging bedrijfsactiviteiten
Wanneer de bedrijfsactiviteiten zich wijzigen en u bijvoorbeeld te maken krijgt met buitenlandse contracten of afnemers of aandeelhouders - en zeker bij een fusie of overname - dient de onderneming vaak te worden geherstructureerd.

Ook met vragen over private equity, venture capital en corporate governance kunt u terecht bij een jurist vennootschapsrecht. Zelfs als alles goed geregeld is, kunnen er aandeelhouders of certificaathouders zijn die menen dat er sprake is van wanbeleid binnen de onderneming. Op dat moment kunt u geconfronteerd worden met een procedure bij de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof. Of wellicht bent u wel de aandeelhouder die van mening is dat een onderzoek naar de gang van zaken binnen de vennootschap gerechtvaardigd is.

Kijk hieronder voor het overzicht van juristen gespecialiseerd in het vennootschapsrecht.


 

MKB HuisJuristen

MKB HuisJuristen is de juridisch partner voor ondernemers in het MKB. Wij opereren in vele sectoren en branches. Wij behartigen uw belangen of adviseren -snel, duidelijk en daadkrachtig- omtrent juridische kwesties, zodat u zich kunt richten op de..

Goossens & Goossens Juristen

Boxmeer
Wij kunnen u bij uitstek adviseren en voor u optreden in uiteenlopende vakdisciplines, van testamentaire afwikkeling tot begeleiding van verzekeringsschade, van een overhangende tak van de buurman tot de opbouw van een bedrijfsstructuur of het beschermen van uw (bedrijfs)naam.

LEXPAT Bedrijfsjuristen

Vught
LEXPAT Bedrijfsjuristen staat voor Legal EXPatriate and Tax. Ons juridisch advieskantoor herbergt ontslagspecialisten en bedrijfsjuristen met meer dan 20 jaar ervaring, waarbij de werkwijze wordt getypeerd als deskundig, no nonsense, persoonlijk, snel en praktisch. Het (bedrijfs-)..

MKB HuisJuristen

Almere
MKB HuisJuristen is de juridisch partner voor ondernemers in het MKB. Wij opereren in vele sectoren en branches. Wij behartigen uw belangen of adviseren -snel, duidelijk en daadkrachtig- omtrent juridische kwesties, zodat u zich kunt richten op de kernactiviteiten van uw..

Share |