Verbintenissenrecht

Contracten, Overeenkomsten, Wanprestatie, Levering

Wat is verbintenissenrecht?
Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Soorten verbintenissen:

  • Verbintenis uit de wet. Tot de verbintenissen uit de wet behoort bijvoorbeeld de verplichting tot het betalen van belasting die volgt uit een belastingwet.

  • Verbintenis uit overeenkomst. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, pachtovereenkomst.

  • Verbintenis uit feitelijk handelen. Zo'n verbintenis ontstaat bijvoorbeeld uit onrechtmatige daad. Stel dat door schuld van Piet de auto van Klaas beschadigd raakt dan ontstaat een verbintenis tussen Piet en Klaas waarbij Piet de schade moet vergoeden.

Wat doet het verbintenissenrecht?
Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen particulieren, rechtspersonen (bijvoorbeeld een bedrijf of de gemeente) of overheden m.b.t. contractuele afspraken. Het niet nakomen van een overeenkomst valt ook onder het verbintenissenrecht en heet wanprestatie.

Wat is wanprestatie?
Als er sprake is van wanprestatie wil dat zeggen dat er een tekortkoming in de nakoming is. Een voorbeeld hiervan is dat de ene partij, schuldenaar of debiteur, een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur) en deze wordt niet nagekomen. De verbintenis heeft een actieve en een passieve kant: zij is zowel vorderingsrecht als schuld. Vaak wordt met het begrip verbintenis slechts de schuldzijde van de verbintenis bedoeld: het gaat dan om de rechtsplicht of schuld die de partij heeft. Het gaat dan om een afdwingbare plicht.   

Wat te doen bij wanprestatie?
De meest voorkomende vorm van wanprestatie is het niet (of niet op tijd) betalen van facturen. Dit is gelijk de belangrijkste reden voor faillissement van MKB ondernemingen - veroorzaakt door het niet tijdig betalen van openstaande facturen. Zeker nu het economisch wat minder gaat is de betalingsmoraal over het algemeen gedaald.

Heeft u te maken met achterstallige betalingen? Aarzel niet en schakel een jurist in gespecialiseerd in het verbintenissenrecht, ook wel aangeduid met jurist huurincasso of incassobureau. Ook bij andere gevallen van wanprestatie, bijvoorbeeld onjuiste of onvolledige levering, dient u snel actie te ondernemen.

Kijk hieronder voor het overzicht van juristen gespecialiseerd in het verbintenissenrecht, contractenrecht, wanprestatie en levering.


 

Omnius Juristen

Zoekt u een jurist? Omnius Juristen behandelt alle soorten zaken tegen scherpe tarieven. Met vele juristen door heel Nederland is er altijd een jurist bij u in de buurt.

MKB HuisJuristen

MKB HuisJuristen is de juridisch partner voor ondernemers in het MKB. Wij opereren in vele sectoren en branches. Wij behartigen uw belangen of adviseren -snel, duidelijk en daadkrachtig- omtrent juridische kwesties, zodat u zich kunt richten op de..

Contractenkantoor.nl

Via Contractenkantoor kunt u een breed aanbod aan contracten, aktes, overeenkomsten en andere belangrijke documenten downloaden. Keuze uit meer dan 100 voorbeeldcontracten voor slechts € 14,50

Begrijpbaar Juridisch Advies

Zoetermeer
Begrijpbaar Juridisch Advies voor al uw Juridisch Vragen, Problemen en Geschillen.

Omnius Juristen


Zoekt u een jurist? Omnius Juristen behandelt alle soorten zaken tegen scherpe tarieven. Met vele juristen door heel Nederland is er altijd een jurist bij u in de buurt.

Contractenkantoor.nl

Geheel Nederland
Via Contractenkantoor kunt u een breed aanbod aan contracten, aktes, overeenkomsten en andere belangrijke documenten downloaden. Keuze uit meer dan 100 voorbeeldcontracten voor slechts € 14,50

MKB HuisJuristen

Almere
MKB HuisJuristen is de juridisch partner voor ondernemers in het MKB. Wij opereren in vele sectoren en branches. Wij behartigen uw belangen of adviseren -snel, duidelijk en daadkrachtig- omtrent juridische kwesties, zodat u zich kunt richten op de kernactiviteiten van uw..

LEXPAT Bedrijfsjuristen

Vught
LEXPAT Bedrijfsjuristen staat voor Legal EXPatriate and Tax. Ons juridisch advieskantoor herbergt ontslagspecialisten en bedrijfsjuristen met meer dan 20 jaar ervaring, waarbij de werkwijze wordt getypeerd als deskundig, no nonsense, persoonlijk, snel en praktisch. Het (bedrijfs-)..

Catch Legal Amsterdam

Amsterdam
De juristen van Catch Legal Privaatrecht werken zowel voor..

Azimech Consultancy BV

Delft
Azimech is kwaliteit en toegankelijkheid in juridische dienstverlening

UwJurist.nl

's-Hertogenbosch
Uw advocaat of jurist te duur? Bel UwJurist.nl € 85-130 p.u.

Overeenkomst.nu

Oosterhout N.B.
Overeenkomst.nu: grootmeester in al uw contracten!

Share |